第8屆APPT亞太撲克巡迴賽馬尼拉站 - 賽事報導

第8屆APPT亞太撲克巡迴賽馬尼拉站 (2014年7月2~7日) - 賽事報導

本頁將公布APPT墨爾本站,包括參賽玩家名單賽事圖片獎金分配表附加賽事資訊決戰桌資訊

獎金分配

獎金分配

名次 姓名 Status 奖金 (人民币)
1 Qin Chen   675,000
2 Zhang Yang   700,000
3 Shen Tong   650,000
4 Bai Feng   587,500
5 Liu Jing   312,500
6 Hao Chen   250,000
7 Liu Qiang   205,000
8 Xu Hui   162,650
9 Chen Yuanye   125,000
10 Du Dong   87,500
11 LI Yang   56,250
12 Shang Chao   56,250
13 Zhang Weiyi   56,250
14 Yang Zichen   56,250
15 Zhang Jia   45,000
16 Li Jun   45,000
17 Xu Anyang   45,000
18 Li Bohan   45,000
19 Ni Ming   37,500
20 Li Fun   37,500
21 Wang Ziying   37,500
22 Chen Li   37,500
23 Chen Fengwen   37,500
24* Lin Celina Team PokerStars Pro 56,250
25 Yang Xiaotian   37,500
26 Wetterstrom   37,500
27 Wu Jianxun   37,500
28 Wang Bowen   32,500
29 Lu Yue   32,500
30 Li Lei   32,500
31 Liu Guoqiang   32,500
32 He Runnan   32,500
33 Zhang Lingling   32,500
34 Yu Chong   32,500
35 Zheng Biaoyu   32,500
36 Wan Xiaofei   32,500
37 Li Nan   27,500
38 Dai Ziwen   27,500
39 Li Shengyi   27,500
40 Qian Jun   27,500
41 Wang Chen   27,500
42 Lin Feng   27,500
43* Han Liwei   46,250
44 Zhang Tommy   27,500
45 Chaogesulede   27,500
46 Xu Zinan   23,750
47 Xu Chenxi   23,750
48 Chen Liang   23,750
49 Rao Hui   23,750
50 Huang Bryan Team PokerStars Pro 23,750
51 Zheng Yufan   23,750
52 Liu Zhe   23,750
53 Gao Zhihao   23,750
54 Li Nan   23,750
55 Gao Enming   21,250
56 Zhang Yi   21,250
57 Kan Raiden   21,250
58 Chen Yanhan   21,250
59 Wang Ke   21,250
60 Liang Zongheng   21,250
61 Zhao Xiaoyun   21,250
62 Zhou Nan   21,250
63 Gao Lei   21,250
64 Yang Wei   18,750
65 Yang Rong   18,750
66 Wang Xiaoxu   18,750
67 Tian Hao   18,750
68 Wang Bowen   18,750
69 Huang Zunnan   18,750
70 Chen Tsunming   18,750
71 Lau Marcus   18,750
72 Tian Shaoqing   18,750
73 Xu Zhiyong   17,500
74 Li Zhi   17,500
75 Ichinose Kosei   17,500
76 Yang Kun   17,500
77 Sun Wenhao   17,500
78 Hu Nan   17,500
79 Cui Zheng   17,500
80 Cheng Dong   17,500
81 Tang Qingsheng   17,500
82 Ou Taiming   16,250
83 Lin Aaron   16,250
84 Luo Fei   16,250
85 Xu Shu   16,250
86 Lu Lin   16,250
87 Yang Han   16,250
88 Liu Jiankang   16,250
89 Tan Chao   16,250
90 Zhang Zhigang   16,250
91 Yang Qingzhuo   16,250
92 Lin Jianwei   16,250
93 Wang Fengjiao   16,250
94 Gao Jie   16,250
95 Lie Teng   16,250
96 Liu Hui   16,250
97 Dai Yuanji   16,250
98 Luo Bin   16,250
99 Nasri Michael   16,250
100 Du Hao   15,000
101 Wang Jun   15,000
102 Hou Dun   15,000
103 Xu Zhenxue   15,000
104 Wang Bin   15,000
105 Pan Bin   15,000
106 Zhao Ziyang   15,000
107 Yang Wei   15,000
108 Wang Liang   15,000
109 Gao Wenling   15,000
110 Shao Li   15,000
111 Feng Ning   15,000
112 Fu Ying   15,000
113* Tan Calvin   33,750
114 Zou Mingxue   15,000
115 Chen Pinru   15,000
116 Wong Ka Cheong   15,000
117 Jiang Teng   15,000
118 Pei Sixia   13,750
119 Zhang Zixin   13,750
120 Zhao Bing Zheng   13,750
121 Feng Hao   13,750
122 Wang Huan   13,750
123* Wong Michael   32,500
124* Wang Dapeng   32,500
125 Zhang Kaixun   13,750
126 Wang Nianqing   13,750
127 Wang Pei   13,750
128 Xu Chao   13,750
129 Paddon Daniel   13,750
130 Wu Jiajun   13,750
131 Chen Shanmin   13,750
132 Lan Kun   13,750
133 Zhang Zhixiong   13,750
134 Li Song   13,750
135 Liu Chunlong   13,750
136 Feng Guangyu   13,750
137 Tan Tan   13,750
138 Zhao Pu   13,750
139 Wang Tao   13,750
140 Huang Yifeng   13,750
141 Miao Naichuan   13,750
142 White Ben   13,750
143 Xiong Jia   13,750
144 He Pengcheng   13,750
145 Chen Ke   13,750
146 Li Peigen   13,750
147 Gao Yuan   13,750
148 Sun Yujie   13,750
149 Zhang Chen   13,750
150 Liu Jiazhou   13,750
151 Im Vivian Team PokerStars Pro 13,750
152 Xu Huaou   13,750
153 Wang Beibei   13,750
154 Li Yunyan   12,500
155 Yin Ran   12,500
156 Wen Xiong   12,500
157 Shen Yinbing   12,500
158 Liu Shuai   12,500
159 Gao Pengfei   12,500
160 Wang Wei   12,500
161 She Jun   12,500
162 Liu Qu   12,500
163 Li Sixiao   12,500
164 Wang Wenbin   12,500
165 Wu Xiongzhen   12,500
166* Xu Jie   31,250
167 Liu Jian   12,500
168 Lu Jiagang   12,500
169 Chang Tong   12,500
170 Wu Ming   12,500
171 Zhang Xiaosong   12,500
172 Han Yu   12,500
173 Lin Wei   12,500
174 Wu Yichen   12,500
175 Guo Yan   12,500
176 Yin Momo   12,500
177 Xia Jun   12,500
178 Tan Zhixiong   12,500
179 Xia Xi   12,500
180 Zhang Chao   12,500
181 Pihlajaniemi Janne   12,500
182 Ding Yu   12,500
183 Lian Minhui   12,500
184 Jia Zheng   12,500
185 Dou Zi   12,500
186 Xia Yu   12,500
187 Tang Fengyuan   12,500
188 Bao Jie   12,500

附加賽事資訊