Blog Feeds

APPT Leaderboards

2014 ASIA PLAYER OF THE YEAR

Position Name Points
1 Hao Chen 2,800
2 Victor Teng 2,400
3 Buyanjargal Bold 2,400
4 Percy Pui Suen Yung 2,400
5 Quan Zhou 2,120
6 Chenxiang Miao 2,060
7 Sheng Chang 2,000
8 Jixue Yin 1,998
9 Richard Renyong Hu 1,800
10 Soo Jo Kim 1,680

AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR

Position Name Points
1 Salvatore Fazzino 123.71
2 David Lim 120.30
3 Amichai Barer 106.88
4 Jacob Balsiger 99.44
5 Sorel Mizzi 97.19
6 Jie Gao 95.50
7 Nathan Gubieski 89.50
8 Dean Blatt 87.15
9 Patrick Crivell 86.19
10 Dan Neilson 85.64