Blog Feeds

APPT Leaderboards

2014 ASIA PLAYER OF THE YEAR

Position Name Points
1 Pete Yen Han Chen 5,571
2 Ka Cheong Wong 3,617
3 Zhenru Xie 3,600
4 Mathew Ryan 3,448
5 Quan Zhou* 3,424
6 Allen Chen Wang 3,164
7 Victor Teng 3,152
8 Alexandre Chieng 2,962
9 Jiajun Liu 2,957
10 Hao Chen 2,870

AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR

Position Name Points
1 Minh Phuc (Edison) Nguyen 141.65
2 Salvatore Fazzino 133.71
3 David Lim 130.30
4 Luke Spano 121.90
5 Yibo (Steven) Zhou 109.90
6 Amichai Barer 106.88
7 Jie Gao 105.50
8 Jacob Balsiger 99.44
9 Sorel Mizzi 97.19
10 Dean Blatt 97.15